top of page

Beynəlxalq Korporativ Strukturizasiya

3-2.jpg

Biz, biznesinizin maksimal effektivliklə fəaliyyət göstərməsi üçün ehtimal olunan gələcək hadisələri və ayrı-ayrı yurisdiksiyaların uyğunluğunu nəzərə almaqla, Asiya, Avropa və Amerika qitələrindən olan bir çox ölkələri ehtiva edən korporativ planlaşdırmalar həyata keçiririk. Müəssisələr vergi səmərəliliyini təmin etmək, hüquqi məsuliyyətini limitləmək və digər imkanlardan faydalanmaq üçün beynəlxalq strukturdan istifadə edə bilər. Bizim təcrübəmiz Sizin spesifik məqsədləriniz və ehtiyaclarınız əsasında biznesiniz üçün ən uyğun korporativ strukturu müəyyən etməyə kömək edəcək.

Strukturizasiya aparılarkən nəzərə aldığımız bəzi detallara aşağıdakılar aiddir:

 

  • Vergi strukturları;

  • Kiçik sahibkar statusu;

  • Mənfəətin bölüşdürülməsi;

  • İnvestisiya imkanları;

  • Hüquqi şəxslərdə varisliyin planlaşdırılması.

bottom of page