top of page

Rəqabət və Satınalmalar

Təcrübəli mütəxəssislərimiz antiinhisar və dövlət satınalmaları qaydalarının gətirdiyi mürəkkəb məsələlərin həlli ilə məşğul olaraq müştərilərimizin üzləşdikləri hüquqi çətinlikləri inamla dəf edir. Yenilənməkdə olan qanunvericiliyin fonunda, bizim ixtisaslı komandamız antiinhisar və dövlət tenderləri ilə bağlı müxtəlif işlərdə müştərilərin qanuni maraqlarını qoruyur və onları uğurla təmsil edir.

Biz bunları təklif edirik:

  • Birləşmə və qoşulma, payların alğı-satqısı, korporativ yenidən təşkil, kreditlərin verilməsi və digər əlaqəli prosedurlar çərçivəsində antiinhisar qaydalarına riayət edilməsi üçün mütəxəssis dəstəyinin göstərilməsi; 

  • Distribütor, agentlik və françayzinq münasibətlərində hüquqi uyğunluğun təmini və risklərin azaldılması;

  • Zəruri sənədlərin peşəkarlıqla tərtibi də daxil olmaqla, dövlət satınalmalarında iştirak üçün dəstəyin göstərilməsi;

  • Müvafiq problemlərin effektiv həlli məqsədilə rəqabət və dövlət satınalmaları qanunvericiliyinin xüsusi tələbləri barədə hərtərəfli məsləhətlərin verilməsi;

  • Rəqabət və dövlət satınalmaları üzrə mübahisələrdə peşəkar hüquqi dəstəyin göstərilməsi.

bottom of page