top of page

Əmək və Miqrasiya Hüququ

Man with Briefcase

Biz müştərilərimizə İnsan Resursları və əmək hüququ ilə bağlı tam dəstəkdən yararlanmaq imkanı təqdim edirik. Bizim xidmətlərimiz bunları özündə cəmləşdirir:

 

(i) İR proseslərinin qurulması; 

(ii) əmək müqavilələrinin hazırlanması və qeydiyyatı; 

(iii) əmək müqavilələrinə düzəlişlərin tərtibi, qeydiyyatı və müqavilələrə xitam verilməsi; 

(iv) əmək hüququ məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi; 

(v) əmək yoxlamaları zamanı yardım; 

(vi) məzuniyyətlər, ezamiyyətlər, ixtisarlar və digər əmək proseslərinin düzgün sənədləşdirilməsinə dəstək;

(vii) məşğulluqla bağlı mübahisələr;

(viii) Azərbaycanda əmək fəaliyyətinə cəlb olunacaq əcnəbilər üçün iş və yaşama icazələrinin əldə olunması;

(ix) miqrasiya təhqiqatları və digər miqrasiya prosesləri zamanı tam hüquqi dəstək.

 

VLM-in mütəxəssisləri hüquqi tələblərə riayət olunmasını və əmək fəaliyyətinin strukturizasiyası məsələlərinin (beynəlxalq ezamiyyətlər, ikili məşğulluq və s.) qanunvericiliyə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə müştərilər üçün əmək qanunvericiliyi və İR yoxlamaları aparır. Hüquqşünaslarımız işçilərin ixtisarı və heyətin kiçildilməsi məsələləri üzrə bir neçə yerli və çoxmillətli şirkətlərə dəstək vermişdirlər.

bottom of page