top of page

Aviasiya və Aerofəza

Biz mülki aviasiya sektorunda geniş təcrübə və biliyə malikik. Mütəxəssislərimizin əvvəlki təcrübələri sırasına beynəlxalq hava yollarının və operatorların, istehsalçıların və ixrac kreditləri agentliklərinin dövlət orqanları qarşısında təmsil edilməsi, onlara müxtəlif hüquqi və vergi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi daxildir. Biz aviasiya şirkətlərinə öz təyyarələrinin qeydiyyata alınmasında, tələb olunan lisenziyaların və icazələrin əldə olunmasında və Azərbaycandakı fəaliyyətlərinin davam etdirilməsində ardıcıl olaraq dəstək oluruq.

 

Beynəlxalq aviasiya hüququna dair geniş biliyə malik komandamız aerokosmik bizneslə məşğul olan bütün növ qurumlara beynəlxalq müqavilələrin təsirləri ilə bağlı məsləhətlər verməyə hazırdır.

 

Biz aviasiya şirkətlərinin aşağıdakı məsələlərlə əlaqədar hüquq xidmətləri ilə təmin edirik:

1. Kommersiya hüququ üzrə xidmətləri, hədəf müəssisələrin və satıcıların hüquq və vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi;

2. Hüquqi uyğunluq məsələləri;

3.  Əqli mülkiyyət məsələləri;

4.  Məhkəmə və Mübahisələrin həlli;

5. Yerli və beynəlxalq hüquqi rejimlər və konvensiyalar;

6.  Layihələrin maliyyələşdirilməsi;

7.  Hava nəqliyyatı vasitələrinin və avadanlıqlarının satışı, alışı və icarəsi;

8.  Vergi, Əmək və Miqrasiya məsələləri və s.

bottom of page