top of page

Birləşmələr və Qoşulmalar

Feature-image-analysis-12-1-e1641984320354-1024x489.jpg

Biznesin genişlənməsi, adətən, başqa müəssisə ilə birləşmə və ya başqa müəssisəni əldə etmə ehtiyacı yaradır. Buna baxmayaraq, birləşmə və qoşulma proseslərində iki və ya daha artıq tərəfin maraq və mənafeləri toqquşduğundan bu cür proseslər kifayət qədər mürəkkəb ola bilər. Bundan başqa, ciddi tənzimləmələr və qarışıq hüquqi maneələr onları daha da problemli edə bilər. Siz bizim peşəkarlara güvənməklə birləşmə və qoşulma əqdinizin ən yaxşı şərtlərlə bağlanacağına əmin ola bilərsiniz.

Biz, bir sıra beynəlxalq və yerli layihələrdə mühüm ölçüdə iştirakımız sayəsində mürəkkəb daxili, transsərhəd və çox yurisdiksiyalı əməliyyatlar üzrə biznes yönümlü hüquqi məsləhətlər vermək üçün yetərli bazaya malikik. Eyni zamanda, bizim alıcıların, satıcıların, maliyyə məsləhətçilərinin və səhmdarların təmsil olunması ilə bağlı geniş təcrübəmiz var.

VLM-in xidmətlərinə bunlar daxildir:

(i) hədəf müəssisələrin hüquq və vergi aspektlərinin yoxlanması;

(ii) danışıqlar prosesində hüquqi dəstək;

(iii) antiinhisar və digər hüquqi məsələlərlə bağlı məsləhətlər;

(iv) tələb olunan icazələrin əldə olunması və hüquqi uyğunluğun təmini;

(v) əməliyyat sənədlərinin, o cümlədən pay alğı-satqısı müqavilələrinin, təsisçi müqavilələrinin, geri alış/geri satış müqavilələrinin, birgə fəaliyyət müqavilələrinin və digərlərinin  razılaşdırılması, tərtibi və nəzərdən keçirilməsi;

(vi) əqdsonrası məsələlər üzrə dəstək;

(vii) öhdəliklərin icra olunmaması hallarının həlli üzrə hüquqi dəstək.

bottom of page