top of page

Enerji, Neft və Qaz Hüququ

Floating Solar Panels

Biz, enerji və neft-qaz sənayesində birgə müəssisələrin, əməkdaşlıqların və dövlət-özəl tərəfdaşlıqlarının yaradılması sahəsində təcrübəmizə dayanaraq yenilikçi hüquqi məsləhətlər vermək iqtidarındayıq. Mütəxəssislərimiz dərin təcrübələri ilə enerji və resurslar, xüsusilə də bərpa olunan enerji, neft-qaz və elektrik enerjisi sahəsində mövcud olan hüquqi tələblər üzrə məsləhətçilik və bələdçilik edir. Dəstəyimiz zəruri icazələrin və razılıqların əldən olunmasından tutmuş xüsusi müqavilələrin, qaydaların, siyasətlərin və digər sənədlərin tərtibinədək uzanır.

Biz müstəsna olaraq Sizin enerji sektorunda ekoloji fərqindəliyə malik bir biznes qurmağınıza kömək edirik. Komandamız müştərilərimizin yaşıl enerjiyə keçidini və təmiz enerji təşəbbüslərini fəal şəkildə dəstəkləyir. VLM ekoloji siyasətinizi tərtib edir, Sizə lazımi icazələri əldə etməkdə yardımçı olur və ekoloji qaydalara riayət etməyinizi təmin edir.

 

VLM Sizin bazarla və hüquqi dəyişikliklərlə ayaqlaşmağınıza kömək edir, Sizə yeni bazarlara daxil olmaq, maraqlarınızı qorumaq, risklərinizi idarə etmək və biznesinizi möhkəmləndirmək imkanı yaradır.

Biz nəhəng enerji, neft-qaz şirkətləri, kiçik enerji şirkətləri, bərpa olunan enerji təchizatçıları, inkişaf bankları, podratçılar və dövlət də daxil olmaqla, bu sektordakı bir çox qurumlara enerji sektoruna aid bütün məsələlər üzrə məsləhətlər veririk.

Enerji sektorunda təcrübəmiz Azərbaycan sərhədlərini aşır: biz ölkə xaricində həyata keçirilən və xarici qanunvericiliyə əsasən tənzimlənən bərpa olunan enerji layihələrinə hüquqi dəstək göstərmişik.

Bizim dəstək göstərdiyimiz məsələlər sırasına neft-qaz və bərpa olunan enerji sektorunda hasilat, nəql və emal mərhələləri ilə əlaqədar mürəkkəb hüquqi, maliyyə və kommersiya məsələləri də daxildir.

bottom of page